Tollbehandling

For at Posten/Bring skal leverer høy kvalitet og ha spesialistkompetanse på tolltjenester, har Norsk Interaktiv i samarbeid med kunden utviklet kompetansehevende kurs. 

Les mer »

HMS-kurs for posten

Posten/Bring ønsket en effektiv, relevant og holdningsskapende grunnopplæringen i arbeidsmiljø. Norsk Interaktiv har løst oppgaven med en kombinasjon av video/ animasjoner, faktastoff og oppgaver.  

Les mer »

Postens miljømål skal nås!

For å oppnå sine miljømål har Posten/Bring i samarbeid med Norsk Interaktiv AS utviklet Steg for steg, et kurs på engelsk, dansk, svensk og norsk om hvordan ansatte kan bidra.

Les mer »

Ruskultur på jobben

Har din bedrift en ruspolicy? Nytt e-læringskurs om å forebygge og håndtere rustilfeller på jobben. For dem med personalansvar.

Les mer »

Internasjonal pris

Arbeidsmiljøguiden, et e-læringskurs produsert av Norsk Interaktiv AS, vant prisen for beste multimedieverktøy på Verdenskongressen for arbeidsmiljø.

Les mer »