Ruskultur på jobben

Har din bedrift en ruspolicy? Nytt e-læringskurs om å forebygge og håndtere rustilfeller på jobben. For dem med personalansvar.

Visste du at det tar rundt 7 år fra en leder mottar første bekymringsmelding til det blir tatt grep, at 24 % av norske arbeidstakere har vært sløve på jobb pga. bakrus, at 40-60 % av éndagsfraværet er rusrelatert og at 23 % av alkoholforbruket er jobbrelatert?

Kurset innledes med en dramatisert film for refleksjon og diskusjon. I tillegg til utvikling av ruspolicy inneholder kurset eksempler på forebyggende aktiviteter og håndtering av rustilfeller.  31.10.2014
Bestilling: www.nettkurs24.no.