Anbud vunnet på utvikling av e-læringskurs for både DFØ og Forsvaret!

Norsk Interaktiv har suksess i anbudsmarkedet for interaktive e-læringskurs. Selskapet har nylig vunnet to anbud i offentlig sektor for hhv Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Forsvaret.

Begge kunder er tunge, offentlige aktører som stiller strenge krav til kvalitet i sine e-læringsproduksjoner. Fokus ligger på utviklingsprosess og sluttprodukt.

E-læringskurs, DFØ

For DFØ har Norsk Interaktiv laget et e-læringskurs om lønns- og arbeidsvilkår. E-læringskurset ble lansert gjennom en stor happening der sosialminister Røe Isaksen pekte på viktigheten av dette kurset. Målgruppen for e-læringkurset er offentlige ansatte. I kurset presenterer vi hvordan ansatte kan følge opp og kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.

Norsk Interaktiv ledet prosessen med å implementere kursstruktur og manus basert på vår velprøvde prosjektmetodikk. Etter å ha blitt enige om tilnærming og opplegg for kurset, skrev vi manus i samarbeid med DFØ og Arbeidstilsynet. Da manuset ble godkjent av oppdragsgiver, startet utviklingsfasen av prosjektet. På kurset har vi brukt en profesjonell aktør til å håndtere viktige problemstillinger. Vi har brukt mange verktøy for å formidle stoffet på en engasjerende og effektiv måte for kursdeltakerne. Kino, animasjoner/bevegelsesgrafikk, voiceovers og interaktive oppgaver er blant de viktige verktøyene i eLearning-kurset.

DFØ har gitt gode tilbakemeldinger til Norsk Interaktiv, både når det gjelder utviklingsprosessen og den endelige kvaliteten på kurset. Det bekrefter også evalueringen av kurset blant de som har tatt kurset, der alle deltakerne kastet terningkast seks og brukte hjerne- og flaksspillnettsteder som.

Kurset ligger gratis tilgjengelig for alle her.

E-læringskurs, Forsvaret

Kurset for Forsvaret er under utvikling, og omhandler varsling i Forsvarssektoren – et tema vi har sett har vært dagsaktuelt for Forsvaret den senere tiden.
Det interaktive e-læringskurset retter seg mot ledere og andre personer som tar imot eller behandler varsler. Kurset kan også benyttes som et opplæringstiltak for annet personell i Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell.
Norsk Interaktiv brukte en liknende metodikk for å komme frem til en struktur for kurset og manus som vi gjorde for DFØ. I dette prosjektet ble vi tidlig enig med Forsvaret om hvilket persongalleri vi skulle bruke i kursets innhold.

Varslingskurset består av to deler. I del 1 blir kursdeltaker presentert for relevant regelverk og hjelpemidler for mottak og behandling av varsler om kritikkverdige forhold. I tillegg gis en generell praktisk innføring i hvordan motta og håndtere varsler. E-læringskurset skal kunne gi deltakerne tilstrekkelig informasjon til å kunne håndtere et varsel på en god måte.

Del 2 er case-orientert, og vi møter problemstillinger og dilemmaer som varslingsmottakere kan stå ovenfor i forsvarssektoren.

Vi ser frem til at Forsvarsdepartementet skal lansere kurset i løpet av våren 2021.

Oppsummering

Norsk Interaktiv har over 25 års erfaring med digital kursproduksjon både for privat og offentlig sektor. Se gjerne vår promoteringsvideo med eksempler fra våre produksjoner eller ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan realisere ditt behov.