«Attention grabber» på 4 x 2,25 meter utviklet for Norsk Vegmusem

to engasjerte ungdommer på beøk hos Norsk Vegmuseum

Norsk Interaktiv fikk oppdraget med å utvikle animasjon til den nye innendørsutstillingen hos Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen, nord for Lillehammer.

Norsk Vegmuseum er etatsmuseum for Statens vegvesen og et av Norges største tekniske industrielle museum med flere tusen kvadratmeters innendørsutstilling og er definitivt verdt et besøk!

Statens vegvesen arbeider med en rekke trafikksikkerhetstiltak og kampanjer mot trafikkulykker og den nye animasjonen fra Norsk Interaktiv skal vises på en flate i 16:9 format med 4 meters bredde og skal visualisere utviklingen over antall trafikkdrepte fra 1970 og fram til i dag. Animasjonen skal synkroniseres med supplerende info som vises på annen flate i samme område.