Avanserte adaptive testsystem

Åpningsiden til nettbasert Apaptivt testsystem av voksne minoritetsspråklig for innplassering på rett nivå i Voksenooolæringen

Testsystemer fra Norsk Interaktiv blir mye brukt i mange sammenhenger. I dag bruker blant annet alle innvandrere som kommer til Oslo Kommune vårt avanserte adaptive testsystem.

Adaptive testsystem – automatisk tilpassing

– I Norsk Interaktiv sitt adaptive testsystem blir vanskelighetsgraden automatisk tilpasset svarene som legges inn. Testene er dermed spesielt egnet for uensartede målgrupper, sier Tor Jan Tønnesen hos Norsk Interaktiv. – I samarbeid med Oslo VO ressurssenter og Migranorsk har vi blant annet utviklet avanserte løsninger for språktesting av innvandrere. Det er en stor utfordring å lage et system som passer både for brukere med svært begrenset skolegang, og minimial erfaring med PC, og innvandrere med universitetsbakgrunn og solid yrkeserfaring. Med vår adaptive løsning får man et godt inntrykk av den enkeltes kompetansenivå, uten at testen blir frustrerende for brukerne.

– Våre språktester brukes også i mange andre kommuner. Formålet er å finne ut hvilke språknivå brukerne befinner seg på, slik at de kommer inn på “riktig hylle” i skolesystemet. Gjennom en kombinasjon av elektroniske tester og menneskelig vurdering, får man et godt inntrykk av hvilke type videre opplæring som er riktig. Dette er viktig, både for den enkelte og for kommunen. – Systemet som ligger bak er meget avansert, men det virker enkelt og intuitivt for den som svarer, avslutter Tor Jan Tønnesen.

Adaptive testsystem – stort bruksområde

Norsk Interaktiv leverer også andre adaptive tester, og enklere testløsninger, tilpasset mange ulike bransjer og behov. Vi har blant annet arbeidet mye med områder som språk, matematikk, logistikk og sertifisering. I løpet av 1-2 år vil sannsynligvis nærmere 100 000 brukere få erfaring med ulike tester levert av Norsk Interaktiv. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om våre testsystemer!