From Finansiere

elearning Kurs for bank- og finansopplæring

Bank- og finansnæringen kommer til å gå gjennom noen store endringer i den kommende perioden. Globalt fokuserer bransjen mer enn noen gang på kundene. Kundesentrisitet er imidlertid ikke den eneste endringen som blir sett. Å starte med etterlevelsesdivisjoner vil sannsynligvis bli modernisert. Å stole på flere teknologiske løsninger kommer til å bli normen. Forhandlerstyring og integrering av teknologi vil være viktig. Til slutt vil cyberrisikodivisjoner og fokusering på FinTech-løsninger kreve samarbeid fra både IT og generell stab.

Kommer tilbake til kundesentrisitet – bankinstitutter må fokusere på å forbedre sine kunders interaksjoner. I dag er bransjens manglende evne til å kommunisere med og utdanne kunder en stor utfordring. Derfor er det viktig å fokusere på opplæring og utvikling av dine ansatte som bank- eller finansorganisasjon, og dette kan oppnås via eLearning-kurs for opplæring i bank og finans.

eLæringskurs om compliance-opplæring: Tradisjonelle compliance-kurs interesserer ikke moderne elever. De synes det er kjedelig. Lage engasjerende compliance-kurs som ivaretar din organisasjon og ansatte!

Mikrovideobaserte kurs for å forklare komplekse emner: Vet vi hvor kompleks denne bransjen er. Derfor designer vi mikrovideobaserte kurs som forenkler komplekse temaer også for elevene dine.

Forstå lånLær om forskjellige typer lån, deres funksjoner og tilhørende kostnader. Dette vil hjelpe deg å ta bedre lån på dagen.

Lokaliserte kurs med en global appell: La oss oversette eLearning-kursene dine til målgruppens smak. Uansett hvor personalet ditt er — vi sørger for at meldingen kommer over.

Opplæring av produktkunnskap med innvirkning: Gjør produktkunnskapen din tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Bare overfør dem fra bok- og papirformatet til online læring – det gjør hele forskjellen!