From Nyheter

Skjermbilde fra nettbasert Anitkorrupsjonskurs laget for Norgesgruppen

NorgesGruppen ASA valgte Norsk Interaktiv!

Norsk Interaktiv fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs i antikorrupsjon for NorgesGruppen ASA. Målgruppen er ledere i hele konsernet.
Med varierte virkemidler og spennende bruk av motion graphics formidles innholdet på en forståelig og effektiv måte.

Les mer »

Intervju med Kåre Willoch som underviser i Ideologi

E-læring hos Høyre

Høyre prioriterer utvikling av digitale læringsressurser beregnet for tillitsvalgte og medlemmer i partiet inn mot valget til høsten. Norsk Interaktiv bistår med læringsteknologi og utvikling av en rekke nettkurs.

Les mer »

skjermbildet fra nettbaser kurs i bruk av VY appen

NSB-appen

Til nå har over 1 million personer lastet ned populære NSB-appen som blant annet gjør at du alltid har billetten med deg.

I samarbeid med NSB har Norsk Interaktiv laget et nettbasert kurs i bruk av appen. Gjennom 23 instruksjonsfilmer med tilhørende oppgaver blir ansatte hos NSB gitt en grundig innføring slik at de kan gi god veiledning til kundene. Opplæringen kan tas på mobil, nettbrett og telefon.

(02.12.2015)

Skjermbilde fra opplæringsprogram laget for Viking Footwear

Viking Footwears produkter

Viking er internasjonalt kjent for innovasjon og kvalitet. Norsk Interaktiv og Viking samarbeider om opplæring av butikkansatte. Gjennom korte og lettfattelige presentasjoner og interaktive øvingsoppgaver bygger de ansatte sin egen kompetanse på Vikings produkter slik at de blir dyktige kundeveiledere. Modulene blir produsert på seks ulike språk.

(16.11.2015)

 

Skjermbilde fra e-læringskurs laget for VY

Kurs i «Crew Resource Management» for NSB

NSB har fokus på sikkerhet og effektivitet under togfremføring, og ønsket å styrke opplæringen ved hjelp av e-læring som en del av sitt opplæringskonseptet. I samarbeid med NSB har Norsk Interaktiv utviklet kurs i CRM «Crew Resource Management» som en repetisjon, og forberedelse til fellessamlinger. Kurset består av enkle, visuelle animasjoner som sammen med informasjon og interaktive oppgaver skal skape refleksjon mer enn å gi fasit.

(15.08.2015)

Skjermvbilde fra nettkurs laget for garderobeinnredningsprodusent

Tollbehandling

For at Posten/Bring skal leverer høy kvalitet og ha spesialistkompetanse på tolltjenester, har Norsk Interaktiv i samarbeid med kunden utviklet kompetansehevende kurs. 

Les mer »

Skjermbilde fra nettbasert HMS kursmodul laget for Posten Norge

HMS-kurs for posten

Posten/Bring ønsket en effektiv, relevant og holdningsskapende grunnopplæringen i arbeidsmiljø. Norsk Interaktiv har løst oppgaven med en kombinasjon av video/ animasjoner, faktastoff og oppgaver.  

Les mer »

Toppscore på eksamen i yrkesteori for Yrkessjåførfaget.

Karakteren 6 på teorieksamen for fagbrev i Yrkessjåførfaget er det høyeste en kan få. Sensoren i Akershus har for første gang gitt dette. Kandidaten er fører Roar Melås hos Unibuss Ekspress.

Stilte godt forberedt
Som forberedelse til teorieksamen i fagbrev gikk Melås gjennom det nettbaserte ”Yrkesteorikurs for sjåførfaget” som er utarbeidet av Opplæringskontoret for service og samferdsel i Oslo og Akershus (OSS) for NHO Transport. Mer info om kurset finner du på NHOs hjemmeside
– I tillegg til nettkurset hadde jeg lærebøker i transportøkonomi og logistikk. Jeg samarbeidet med et par kolleger, og vi brukte et par uker på kurset.

”Alle kan bli bedre”
Melås er en sjåfør med lang erfaring, så vi lurer på om han hadde behov for og nytte av yrkesteorikurset?
– Så absolutt. Jeg har hørt noen si at de synes de er utlært, men det er bare tullprat. Alle kan bli bedre, selv de med mye erfaring, og det er mye nye ting i læreplaner og oppgaver som må læres. Vi har for eksempel tatt i bruk nettbrett på bussene, og har nye elektroniske billettsystemer som skal håndteres.
Har du noen råd til andre som skal i gang med kurset og ta teorieksamen?
– For det første å se godt på hva de egentlig spør om, og holde seg til oppgaven når man svarer. Dernest å skrive utfyllende og underbygge svarene. Ta et emne som HMS, der må man ta med det som er spesielt for bussbransjen som å kjøre miljøvennlig og varsomt.
Hvorfor ta fagbrev etter så mange års praktisk erfaring?
– Hovedgrunner er å stille sterkt om jeg skulle ønske å søke ny jobb, og så gir det jo bedre lønn.

Sjåfør med yrkesstolthet
I beskrivelsen av arbeidsdagen skinner det klart gjennom at Melås er stolt av yrket, og opptatt av hvordan det utøves. Han forteller hvordan han møter kundene med en vennlig kommentar, gjerne en liten vits, og hjelper de som har behov for det. Kundens opplevelse er avgjørende for hvilken stemning det er på turen, det gir en god dag for sjåføren også. Bruk av mikrofonen begrenses stort sett til nødvendig informasjon om setebelter og ønske om en god tur. Passasjerene skal få være i fred.
–En bussjåfør skal være velkledd og velstelt, og det er hyggelig når vi får fine uniformer, det gjør at man føler seg vel og er representativ. Og det er viktig, for vi er jo tross alt bedriftens ansikt utad, avslutter Roar Melås.