Digitalisering, bygg og anlegg. Skanska er godt i gang.

Digitalisering hos Skanska

Gjennom vårt datterselskap RETHINK Learning Technologies, har Norsk Interaktiv jobbet for Skanska med utvikling og digitalisering av læringsressurser.

Digitalisering er viktig for Skanska og stadig flere i bygg- og anleggsbransjen kommer til.

Norsk Interaktiv har utviklet mange filmer og animasjoner innenfor en rekke emner sammen med Skanska de siste par årene:

  • Digital fagarbeider – opplæring av fagarbeidere i digital prosjektoppfølging.
  • Reiseweb – håndtering  av digitale reiseregninger.
  • ISI – opplæring i Skanskas digitale samhandlingsplattform.

Vi har nå startet et nytt opplæringsprosjekt innenfor økonomistyring der viktige prinsipper og metoder rundt økonomistyring skal omhandles (prosess). I tillegg vil læringsressursen gi en innføring i hvordan ansatte bruker Skanskas programmer for økonomistyring (programvareopplæring).

Manus og storyboard for opplæringen blir til i et tett samarbeid mellom Skanskas erfarne eksperter på prosjekt- og økonomistyring og Norsk Interaktivs eksperter på e-læring/animasjon.

Digitalisering for økt effektivitet, kvalitet og innovasjon

  • Skanska Norge er en av landets største og ledende entreprenør og prosjektutvikler, og har vært til stedet i det norske markedet siden 1906.
  • I Skanska Norge jobber det ca 3800 ansatte, og selskapet har rundt 200 pågående prosjekter over hele landet til enhver tid. Omsetningen i Norge i 2016 var på 13,7 milliarder.
  • Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Skanska søker hele tiden etter områder hvor digitalisering og bruken av digitale verktøy og digitaliserte prosesser kan øke deres effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Vi er stolte over å få jobbe sammen med Skanska!