E-læring i Nettbuss

Nettbuss satset på e-læring da de skulle i gang med etterutdanning av sjåførene. I dette intervjuet forteller personalsjef Linda Oldrup Jensen om erfaringer så langt.

Hva handler kurset om?

-Kort fortalt er dette opplæring og etterutdanning for våre sjåfører. Kurset har vært knyttet sammen med et større prosjekt for hele bussbransjen, men vi har i tillegg laget en egen bedriftsintern modul. I denne har vi lagt vekt på hvordan vi vil ha det i Nettbuss.

Hvorfor er opplæring av sjåfører viktig for Nettbuss?

-Hensikten med å lære opp sjåfører er at vi ønsker å tilføre alle ansatte i Nettbuss kompetanse. Dette er noe vi jobber kontinuerlig og systematisk med fordi både sikkerheten og kvaliteten på vårt produkt avhenger av sjåførenes kompetanse.

Hvorfor har dere valgt e-læring som formidlingsform?

-Nettbuss har valgt e-læring fordi det er viktig for oss å kunne tilby opplæring når det passer sjåføren. Det er mange som jobber skift, eller deltid og har friperioder midt på dagen. Med e-læring kan sjåførene ta kursene når det passer for den enkelte. Et annet argument for e-læring er at vi har sjåfører som er fremmedspråklige og/eller har lese- og skrivevansker. Da er det mye enklere og mer motiverende å sitte foran en pc å jobbe. E-læringskursene har begrenset tekstmengdene pr side og er gjort «levende» ved bruk av film, bilder og lydfiler. -Rett og slett en mer aktiv og lekende tilnærming til det å lære. Norsk Interaktiv har dessuten en pedagogisk tilnærming som passer meget godt til vårt behov.

Hvordan synes du samarbeidet med Norsk Interaktiv har vært?

-Jeg må si at det har vært veldig lærerikt og spennende, og jeg er godt fornøyd. For oss har dette prosjektet vært å gjøre noe vi egentlig ikke kan. Det ble dermed veldig viktig å ha en leverandør som kunne støtte oss i alle prosessene i dette prosjektet. Og det føler vi at Norsk Interaktiv har gjort. De har kompetanse på pedagogikk, utvikling av læreplaner, og også i det å utvikle et e-læringskurs som dekker våre behov. Norsk Interaktiv har tatt bilder, de har hatt tilgang på produsenter og filmteam og vært en totalleverandør av alt det vi har hatt behov for. Og det har vært helt nødvendig for oss. I tillegg så opplever jeg at samarbeidet har vært veldig fleksibelt. Veien har blitt til underveis, men vi har gått den sammen. Det har gitt oss muligheten til å tilpasse prosjektet etter hvert som det utviklet seg.

Besøk Nettbuss på nett.