E-Læringskurs Naturmangfoldloven kap 2

Direktoratet for Naturvern har siden 2010 hatt som oppgave å drive opplæring og holde kurs om naturmangfoldloven overfor sektormyndigheter, fylkesmenn og kommuner.

Norsk Interaktiv er i full gang med å produsere e-læringskurs innen «naturmangfold» med alle dets mange aspekter.
På den ene siden er det bakteppet av formelle roller, ansvarsområder, krav, lover, forskrifter og avtaler som skal ivareta mangfoldet i naturen, samtidig som menneskelig aktivitet fortsatt kan foregå og videreutvikles på bærekraftig vis. Å forvalte forholdet mellom natur og kultur krever både innsikt og oversikt. Det er det dette kurset handler om.
Hensikten med e-læringskurset er at kommuner, fylkeskommuner, direktoratet og andre myndigheter som plikter å bruke naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, får en opplæring som gjør dem i stand til å ivareta de lovbestemte kravene.