Forebyggende vedlikehold i fokus hos Torghatten Nord.

Norsk Interaktiv er i gang med å utvikle e-læring for Torghatten Nord AS. Torghatten Nord er et selskap i Torghatten-konsernet. Selskapet driver sjøgående kollektivtransport og har en flåte på til sammen 45 fartøy bestående av over 30 ferjer og resten hurtigbåter i Nordland og Troms.

På samtlige fartøyer drives det kontinuerlige med forebyggende vedlikehold. E-læring skal sammen med andre tiltak brukes for kvalitetssikret opplæring av ansatte i vedlikeholdssystemet til Torghatten Nord.
Norsk interaktiv har erfaring med å utvikle e-læring i vedlikeholdssystemer og har laget liknende nettkurs for både NTS Management AS og Redningsselskapet.