Banner forfatterverktøy

Forfatterverktøy: Lag e-læring med eget forfatterverktøy

Et forfatterverktøy  gjør det mulig å produsere og vedlikeholde egne e-læringskurs. Med over 300 e-læringskurs på samvittigheten er MentorKit Creator et brukervennlig og prisbelønnet forfatterverktøy.

Forfatterverktøyet MentorKit Creator er utviklet av Norsk Interaktiv gjennom en rekke FoU prosjekter i samarbeid med akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og bedrifter i inn- og utland. Vi arbeider stadig med videreutvikling av programvaren for å møte markedets behov for varierte og effektive opplæringsmetoder. Det unike med vårt forfatterverktøy er brukergrensesnittet og den store bredden i interaktive maler. Det er enkelt å bruke for deg som skal produsere og vedlikeholde e-læringskursene, og kursdeltakerne møter et intuitivt og lettfattelig brukergrensesnitt.  PC-kompetansen varierer fortsatt noe fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift. Med Norsk Interaktivs forfatterverktøy kan ansatte som normalt ikke har PC som et arbeidsredskap enkelt gjennomføre kurs over internett.

Fordeler med forfatterverktøy

Forfatterverktøyet MentorKit Creator tilbyr over 80 ulike pedagogiske maler med forskjellig presentasjonsdesign. I tillegg til en rekke oppgavetyper og testmaler får du oversikt over hvem som har gjennomført kursene og hvem som har svart rett eller galt på de ulike oppgavene. Det er  enkelt å lese inn lydfiler og implementere videofiler i kursene. MentorKit Creator har også integrert redigeringsverktøy for bilder og video. Man trenger ingen programmeringserfaring for å ha fullt utbytte av løsningen. Som kursansvarlig/- produsent  skal du fokusere på det pedagogiske opplegget – MentorKit Creator tar hånd om det tekniske.

Kort om teknologi

Systemet bruker en felles produksjonsserver – alt ligger på internett. Det gir muligheter for samarbeid om kursinnhold. Flere kan utvikle samme kurs (samtidig) og utveksle og dele ressurser med hverandre, uavhengig av geografi. MentorKit Creator støtter de etablerte standarder for interoperabilitet (SCORM, AICC mv).

Reduser kurskostnadene

Dersom din bedrift eller organisasjon gjennomfører kurs, enten det er innen sertifisering, HMS, etikk, programopplæring, fagopplæring, introduksjon for nyansatte eller lignende, kan det ligge store besparelser i å gjøre jobben selv. Norsk Interaktiv er naturligvis behjelpelige med innholdsproduksjon dersom det er ønskelig, men systemet gjør det lett for den enkelte å lage og administrere sine egne kurs.