Forretningsetikk for Elteks ansatte

Hvor går grensen – og når bør jeg varsle?  Nytt e-læringskurs i forretningsetikk. 

Det norske firmaet Eltek AS, leverer elektronikk for strømforsyning over hele verden. Eltek er svært opptatt av å drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovgivning og de strengeste standarder for forretningsetikk. I den forbindelse må alle ansatte gjennom et nettbasert kurs i etikk og anti-korrupsjon. Kurset er utviklet i samarbeid med Norsk Interaktiv og blir levert på 13 ulike språk. 01.09.2014.