HMS-kurs for posten

Skjermbilde fra nettbasert HMS kursmodul laget for Posten Norge

I tillegg til at opplæringen skal oppfylle  lovpålagte krav og gi grunnleggende kunnskaper om HMS-lovverket og verneombudsrollen, gir e-læringskurset opplæring i Postens eget HMS-system.  Opplæringen støtter opp om de verdier og holdninger som kjennetegner Postens arbeid med HMS.