Internett på toget

Skejrmbilde fra nettkurs laget for VY

Kurset omfatter enkle instruksjoner om hvordan internett fungerer , oppsett av NSBs internettportal, og en oversikt over bl.a. dekningskart på de forskjellige strekningene. Kurset brukes også som et oppslagsverk, og kjøres på togpersonalets egne nettbrett.