Introduksjonskurs for ansatte i Posten og Bring for hele Norden

Norsk Interaktiv AS har rammeavtale med Posten på produksjon av e-læring

Vårt første prosjekt ble å utvikle konsernfelles introduksjonskurs for nyansatte i Skandinavia.
Posten er en stor arbeidsgiver med over 20 000 ansatte og introduksjonskursene kjøres nå i både Norge, Sverige, Danmark og Finland
Det å kjenne til mål, visjon og verdier i det selskapet en er ansatt i har stor verdi. Det skaper felles forståelse og legger grunnen for en god bedriftskultur. E-læringskurset inneholder varierte og motiverende virkemidler og kursdeltakerne og elevene får mulighet til å teste kunnskapene sine underveis.