Introduksjonskurs for ansatte og frivillige i Blå Kors

Blå Kors Norge er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon og den største ideelle aktøren i Norge som driver rusbehandling og behandling for spilleavhengighet innen spesialisthelsetjenesten.

Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid og deres visjon er: «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Gjennom introduksjonskurset vil kursdeltakerne få grunnleggende kjennskap til organisasjonen, dens arbeid og aktiviteter i tillegg til kunnskap om sentrale temaer som forventes at alle som er engasjert i organisasjonens arbeid skal inneha.

Blå Kors bruker Norsk Interaktivs læringsplattform, Mentorkit Enterprise for effektiv utrulling av nettkurs og oppfølging av kursdeltakerne.

Norsk Interaktiv ønsker Blå Kors lykke til med sitt viktige arbeid!

(07.11.2017)