Introduksjonskurs for nyansatte og tidgivere i Blå Kors

Skjermbilde av åpningsmeny til nettbasert Introkus for nyansatte i Blå Kors
Fra førstesiden i nettkurset

Blå Kors Norge er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon og den største ideelle aktøren i Norge som driver rusbehandling og behandling for spilleavhengighet innen spesialisthelsetjenesten.

Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid og deres visjon er: «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Tar i bruk e-læring

Norsk interaktiv har bred erfaring med produksjon av introduksjonskurs for nyansatte (onboarding-kurs) og ser fram til samarbeidet med Blå Kors!

Gjennom det nettbaserte introduksjonskurs for nyansatte og tidgivere i Blå Kors, vil disse få grunnleggende kjennskap til organisasjonen, dens arbeid og aktiviteter i tillegg til kunnskap om sentrale temaer som forventes at alle som er engasjert i organisasjonens arbeid skal inneha.

Kurset er delt inn i 3 moduler med en total varighet på ca 40 minutter.

Primærmålgruppen for dette kurset er de som ønsker å engasjere seg som frivillige, men kurset vil også være nyttig for alle ansatte.Kurset vil inngå som en del av det helhetlige opplegget Blå Kors Norge vil tilby sine frivillige.

Resultatmålet etter å ha gjennomgått kurset kan oppsummeres i ordene: Trygghet og stolthet.

Kurset skal formidle kunnskap både til «hjerte og hjerne» og har som pedagogisk strategi at deltakeren skal være aktiv underveis.

Læringsplattform

Blå Kors bruker Norsk Interaktivs læringsplattform, Mentorkit Enterprise for effektiv utrulling av nettkurs og oppfølging av kursdeltakerne. Norsk Interaktivs promofilm finner du her

Norsk Interaktiv ønsker Blå Kors lykke til med sitt viktige arbeid!