Konsulenttjeneste for Apokus

Iblant har selskaper behov for et kort- eller langvarig vikariat for en stilling eller spesialkompetanse for et prosjektengasjement. Det kan i noen tilfeller være ressurs- og tidkrevende å få inn en vikar til å utføre en oppgave i perioden på en effektiv måte, typisk på grunn av opplæring i spesifikke og avanserte arbeidsoppgaver. En kan risikere å oppleve at vikaren ikke er effektiv før oppdraget er over.

Apokus har inngått en avtale med Norsk Interaktiv og benytter seg av vår konsulenttjeneste som vikariat for en av deres ansatte i permisjon. Konsulenten går inn som innholdsprodusent, og bidrar til produksjon av multimediainnhold og design innenfor e-læring. Samarbeidet per dags dato fungerer veldig bra, og Apokus er fornøyd med at konsulenten kommer raskt i gang og kan bidra til den daglige driften. Konsulentperioden varer frem til sommeren 2022.

Norsk Interaktiv har medarbeidere med lang erfaring i prosjektledelse, rådgivning, pedagogikk og aller mest innenfor produksjon av digitale læremidler. Vi har mange konsulenter med lang erfaring i flere ulike forfatterverktøy for digital innholdsproduksjon, for eksempel Articulate storyline/360, Adobe Captivate, Mohive, Coursebuilder og DominKnow. Dessutem har vi lang erfaring i alle designprogrammene til Adobe. Norsk Interaktiv jobber mest med prosjektbaserte oppdrag, men tilbyr også konsulenttjenester som i dette tilfellet.

Kort om Apokus

Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Apokus tilbyr egenutviklede e-læringskurs og opplæringsaktiviteter for legemiddelrådgivere i apotek. Apokus gjennomfører også praksisnære forsknings- og utviklingsprosjekter av bransjefelles interesse for apotekene.

Apokus består av flerfaglige team med kompetanse innen apotek farmasi, forskning, design og opplæring.