Læringsplattform – nå med Mentorkit Schedule

Elementer i Mentorkit-logoen

Vår e-læringsplattform har blitt videreutviklet med en modulen Mentorkit Schedule. I praksis betyr dette at nettbasert læring i enda større grad kan tidsstyres, automatiseres og tilpasses for målgruppenes behov.

Læringsplattformen som styrer seg selv

I mange tilfeller er det en fordel å kunne bryte opp et opplæringsprogram i mindre moduler og ulike typer aktiviteter. Med Mentorkit Schedule kan vi lage et program som er fullstendig skreddersydd og automatisert i forhold til oppdragsgiverens ønsker og behov. I samarbeid med vår oppdragsgiver lager vi et hendelsesforløp som f.eks. kan bestå av automatisk invitasjon og utsendinger av kurselementer via e-post/SMS.

Når systemet er igangsatt kreves svært lite oppfølging og administrasjon, likevel føler kursdeltakerne at de får tett og personlig oppfølging. Systemet er dermed ideelt i organisasjoner som jevnlig kjører nye deltakere gjennom et opplæringsprogram.

Læringsplattformen som gjør e-læring mer effektiv

– De som bruker e-læring vet at det er et effektivt læringsverktøy, sier Tor Jan Tønnesen hos Norsk Interaktiv. Det kan imidlertid være en utfordring å få kursdeltakere og ansatte til å ta det i bruk slik man ønsker det. – Gjennom mange store utrullingsprosjekter, har vi sett mye på hvilke forhold som hemmer og fremmer bruken av kurs på internett. Med den nye scheeduling-funksjonaliteten har vi lagt stor vekt på enkel håndtering, hyppige påminnelser, korte undervisningbolker, riktig timing, enkel administrasjon, ferdig genererte rapporter o.l. Læringsplattformen til Norsk Interaktiv sikrer at e-læring blir et populært og virkningsfullt verktøy, både for brukere og administratorer.