Leveranse av 11 kurs til Vitusapotek/NMD

Norsk Interaktiv har levert en stor opplæringspakke til Vitusapotek/Norsk Medisinaldepot.

Utgangspunktet
For en tid tilbake besluttet apotekbransjen i Norge at eksisterende apotekløsning, FarmaPro, skulles fases ut. Norsk Medisinaldepot (NMD) gikk i gang med å utvikle sin egen løsning, ApoSys. Systemet skal rulles ut til ca. 360 apotek og opp mot 4000 medarbeidere i Vitusapotek og Ditt Apotek.

Oppdraget
NMD så behov for opplæring, og i 2021 ble Norsk Interaktiv valgt som leverandør etter en anbudskonkurranse. Vi er nå i ferd med å ferdigstille vår første leveranse. Denne består av 11 kurs på rundt 10 minutter. Kursene tar for seg nye og endrede arbeidsprosesser i forbindelse med innføringen av ApoSys.

Norsk Interaktiv skal også levere opplæring på selve applikasjonen. Denne kurspakken vil bestå av ca. 60 leksjoner som viser og forklarer hvordan ApoSys brukes i praksis.

Løsningen
Målgruppen for prosedyreopplæringen er sammensatt – alt fra «lørdagshjelpere» til farmasøyter og ansatte med høy IT-kompetanse. I vår løsning har vi lagt vekt på en visuell formidling av lærestoffet. Kursdeltager blir først presentert for hovedstegene i prosessen. Den skjematiske figuren fungerer som en interaktiv meny og tar deltageren til leksjoner som utbroderer innholdet mer i detalj. Her følger vi apotekansatte som utfører prosedyren i korrekt, kronologisk rekkefølge.

I leksjonene blir hver setning formidlet med tekst, lyd og bevegelig grafikk. Vi oppfatter og registrerer det synlige raskere enn en tekst som må leses. Grafikken er enkel og ikonbasert i sin form, og har som mål å tydeliggjøre og forsterke det som sies. Ved hjelp av «visuelle knagger» forstås og huskes prosedyren bedre. Audiovisuell formidling er effektiv, og kommuniserer til flere sanser samtidig.

Vi har også brukt humor i de kursene der dette har vært relevant. «Å spille på følelser» er et godt pedagogisk grep som gir god læring.

Etter hver leksjon får kursdeltager oppgaver der de blir testet i det som er gjennomgått. Fra menyen velger kursdeltager neste steg i prosedyren.

Oppsummering
Fortellerteknikken vi har brukt i disse kursene formidler et komplekst innhold på en visuell og forklarende måte. For kursdeltager er det lett å forstå sammenhengen. Metaforer og finurlige humoristiske overganger i grafikken engasjerer og leverer inspirerende læring som huskes bedre.

Med denne kursleveransen har Norsk Interaktiv gitt medarbeidere i Vitusapotek og Ditt Apotek et godt verktøy som gjør overgangen til ApoSys enklere.