Nettbasert undervisning for Reitan Servicehandel Norge AS

Reitan Servicehandel har i samarbeid med Norsk Interaktiv utviklet nettbaserte kurs for ansatte i 7-Eleven, Narvesen og Shell/7-Eleven.

Målgruppen for kursene er butikkselgere i de ulike kjedene. Formålet med opplæringen er å øke den enkeltes kompetanse og gjøre selgerne tryggere i sin rolle. Butikkene har mange unge deltidsansatte, og stadig nye kommer til. Enkle e-læringskurs med korte moduler er perfekt for butikkselgere med en travel hverdag. Foreløpig har Reitan Servicehandel lagt vekt på temaer som generell salgskompetanse, produktkompetanse og mersalg-/oppsalg i butikk. I tiden fremover vil de jobbe videre med annet kursinnhold.

– Det har vært spennende å jobbe med Reitan Servicehandel, sier Randulf Roaldsnes hos Norsk Interaktiv. De har solid kompetanse på sine områder, og er svært bevisste på hva de ønsker å videreformidle til sine ansatte. Å jobbe med denne typen kunder, er også svært lærerikt og utviklende for oss i Norsk Interaktiv! – Gjennom disse og tildligere prosjekter, ser vi at nettbasert undervisning er svært godt egnet for detaljhandel og opplæring av selgere i butikk. Norsk Interaktiv har tidligere gjennomført lignende prosjekter, blant annet for Asics i Norge, Sverige og Danmark. I tiden fremover tror vi at mange flere butikkjeder vil se at det er mange fordeler med nettbasert undervisning, avslutter produktsjefen hos Norsk Interaktiv.