Nettkurs i offentlige anskaffelser

For leverandør og innkjøper

Norsk Interaktiv har i samarbeid med advokat Esther Lindalen R. Garder og Prosjektservice utviklet et grunnkurs i offentlig anskaffelser for innkjøpere og leverandører.
Du finner mer informasjon i menyen under «Off. anskaffelser»