Redningsselskapet (RS) satser på digital læring!

Apningssiden til nettbasert Introkurs for nyansatte hos Redningsselskapet

Norsk Interaktiv har i halvannet år jobbet sammen med Redningsselskapet i utviklingen av en rekke nettkurs. RS har over 90 000 medlemmer og har virksomhet i hele vårt langstrakte land.
RS formål er å redde liv, berge verdier og forebygge at ulykker skjer. De ønsker at alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige skal fremstå som gode ambassadører.

Les mer »

NorgesGruppen ASA valgte Norsk Interaktiv!

Skjermbilde fra nettbasert Anitkorrupsjonskurs laget for Norgesgruppen

Norsk Interaktiv fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs i antikorrupsjon for NorgesGruppen ASA. Målgruppen er ledere i hele konsernet.
Med varierte virkemidler og spennende bruk av motion graphics formidles innholdet på en forståelig og effektiv måte.

Les mer »

E-læring hos Høyre

Intervju med Kåre Willoch som underviser i Ideologi

Høyre prioriterer utvikling av digitale læringsressurser beregnet for tillitsvalgte og medlemmer i partiet inn mot valget til høsten. Norsk Interaktiv bistår med læringsteknologi og utvikling av en rekke nettkurs.

Les mer »

NSB-appen

skjermbildet fra nettbaser kurs i bruk av VY appen

Til nå har over 1 million personer lastet ned populære NSB-appen som blant annet gjør at du alltid har billetten med deg.

I samarbeid med NSB har Norsk Interaktiv laget et nettbasert kurs i bruk av appen. Gjennom 23 instruksjonsfilmer med tilhørende oppgaver blir ansatte hos NSB gitt en grundig innføring slik at de kan gi god veiledning til kundene. Opplæringen kan tas på mobil, nettbrett og telefon.

(02.12.2015)

Viking Footwears produkter

Skjermbilde fra opplæringsprogram laget for Viking Footwear

Viking er internasjonalt kjent for innovasjon og kvalitet. Norsk Interaktiv og Viking samarbeider om opplæring av butikkansatte. Gjennom korte og lettfattelige presentasjoner og interaktive øvingsoppgaver bygger de ansatte sin egen kompetanse på Vikings produkter slik at de blir dyktige kundeveiledere. Modulene blir produsert på seks ulike språk.

(16.11.2015)

 

elearning Kurs for bank- og finansopplæring

Bank- og finansnæringen kommer til å gå gjennom noen store endringer i den kommende perioden. Globalt fokuserer bransjen mer enn noen gang på kundene. Kundesentrisitet er imidlertid ikke den eneste endringen som blir sett. Å starte med etterlevelsesdivisjoner vil sannsynligvis bli modernisert. Å stole på flere teknologiske løsninger kommer til å bli normen. Forhandlerstyring og integrering av teknologi vil være viktig. Til slutt vil cyberrisikodivisjoner og fokusering på FinTech-løsninger kreve samarbeid fra både IT og generell stab.

Kommer tilbake til kundesentrisitet – bankinstitutter må fokusere på å forbedre sine kunders interaksjoner. I dag er bransjens manglende evne til å kommunisere med og utdanne kunder en stor utfordring. Derfor er det viktig å fokusere på opplæring og utvikling av dine ansatte som bank- eller finansorganisasjon, og dette kan oppnås via eLearning-kurs for opplæring i bank og finans.

eLæringskurs om compliance-opplæring: Tradisjonelle compliance-kurs interesserer ikke moderne elever. De synes det er kjedelig. Lage engasjerende compliance-kurs som ivaretar din organisasjon og ansatte!

Mikrovideobaserte kurs for å forklare komplekse emner: Vet vi hvor kompleks denne bransjen er. Derfor designer vi mikrovideobaserte kurs som forenkler komplekse temaer også for elevene dine.

Forstå lånLær om forskjellige typer lån, deres funksjoner og tilhørende kostnader. Dette vil hjelpe deg å ta bedre lån på dagen.

Lokaliserte kurs med en global appell: La oss oversette eLearning-kursene dine til målgruppens smak. Uansett hvor personalet ditt er — vi sørger for at meldingen kommer over.

Opplæring av produktkunnskap med innvirkning: Gjør produktkunnskapen din tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Bare overfør dem fra bok- og papirformatet til online læring – det gjør hele forskjellen!

Kurs i «Crew Resource Management» for NSB

Skjermbilde fra e-læringskurs laget for VY

NSB har fokus på sikkerhet og effektivitet under togfremføring, og ønsket å styrke opplæringen ved hjelp av e-læring som en del av sitt opplæringskonseptet. I samarbeid med NSB har Norsk Interaktiv utviklet kurs i CRM «Crew Resource Management» som en repetisjon, og forberedelse til fellessamlinger. Kurset består av enkle, visuelle animasjoner som sammen med informasjon og interaktive oppgaver skal skape refleksjon mer enn å gi fasit.

(15.08.2015)

Tollbehandling

Skjermvbilde fra nettkurs laget for garderobeinnredningsprodusent

For at Posten/Bring skal leverer høy kvalitet og ha spesialistkompetanse på tolltjenester, har Norsk Interaktiv i samarbeid med kunden utviklet kompetansehevende kurs. 

Les mer »

HMS-kurs for posten

Skjermbilde fra nettbasert HMS kursmodul laget for Posten Norge

Posten/Bring ønsket en effektiv, relevant og holdningsskapende grunnopplæringen i arbeidsmiljø. Norsk Interaktiv har løst oppgaven med en kombinasjon av video/ animasjoner, faktastoff og oppgaver.  

Les mer »

Toppscore på eksamen i yrkesteori for Yrkessjåførfaget.

Karakteren 6 på teorieksamen for fagbrev i Yrkessjåførfaget er det høyeste en kan få. Sensoren i Akershus har for første gang gitt dette. Kandidaten er fører Roar Melås hos Unibuss Ekspress.

Stilte godt forberedt
Som forberedelse til teorieksamen i fagbrev gikk Melås gjennom det nettbaserte ”Yrkesteorikurs for sjåførfaget” som er utarbeidet av Opplæringskontoret for service og samferdsel i Oslo og Akershus (OSS) for NHO Transport. Mer info om kurset finner du på NHOs hjemmeside
– I tillegg til nettkurset hadde jeg lærebøker i transportøkonomi og logistikk. Jeg samarbeidet med et par kolleger, og vi brukte et par uker på kurset, og vi har en flott eiendom for vår virksomhet ved å bruke Real estate investments online.

”Alle kan bli bedre”
Melås er en sjåfør med lang erfaring, så vi lurer på om han hadde behov for og nytte av yrkesteorikurset?
– Så absolutt. Jeg har hørt noen si at de synes de er utlært, men det er bare tullprat. Alle kan bli bedre, selv de med mye erfaring, og det er mye nye ting i læreplaner og oppgaver som må læres. Vi har for eksempel tatt i bruk nettbrett på bussene, og har nye elektroniske billettsystemer som skal håndteres.
Har du noen råd til andre som skal i gang med kurset og ta teorieksamen?
– For det første å se godt på hva de egentlig spør om, og holde seg til oppgaven når man svarer. Dernest å skrive utfyllende og underbygge svarene. Ta et emne som HMS, der må man ta med det som er spesielt for bussbransjen som å kjøre miljøvennlig og varsomt.
Hvorfor ta fagbrev etter så mange års praktisk erfaring?
– Hovedgrunner er å stille sterkt om jeg skulle ønske å søke ny jobb, og så gir det jo bedre lønn.

Sjåfør med yrkesstolthet
I beskrivelsen av arbeidsdagen skinner det klart gjennom at Melås er stolt av yrket, og opptatt av hvordan det utøves. Han forteller hvordan han møter kundene med en vennlig kommentar, gjerne en liten vits, og hjelper de som har behov for det. Kundens opplevelse er avgjørende for hvilken stemning det er på turen, det gir en god dag for sjåføren også. Bruk av mikrofonen begrenses stort sett til nødvendig informasjon om setebelter og ønske om en god tur. Passasjerene skal få være i fred.
–En bussjåfør skal være velkledd og velstelt, og det er hyggelig når vi får fine uniformer, det gjør at man føler seg vel og er representativ. Og det er viktig, for vi er jo tross alt bedriftens ansikt utad, avslutter Roar Melås.