Stadig flere kjører onboarding kurs som e-læring

en gruppe nyansatte i en bedrift
Onboarding-kurs for nyansatte

Norsk Interaktiv har bred erfaring med utvikling av nettbaserte onboarding-kurs. Vi har utviklet introkurs for som e-læring for Posten og Bring, Redningsselskapet, Blå Kors Norge, Agder Energi og Høyre m fl.

Erfaringer fra disse og andre onboarding-prosjekter har dannet  grunnlaget for det vi har kalt, Ambassadør-kurs.

Erfaringer fra tidligere Ambassadør-kurs gjør at nye onboarding kurs lages på en bedre, mer målrettet, tilpasset og rimeligere måte.

Ønsker du å se eksempler på e-læringskurs laget av Norsk Interaktiv anbefaler vi å se vår nye promoteringsfilm.

Bakgrunn for Ambassadør-kurs.

Alle medarbeidere har sin plass i virksomheten der hver enkelt skal bidra med sitt for at mål skal nås.
Lederne i bedriften er ansvarlig for helhet og det store bildet; visjon, mål, strategi, organisasjon og tiltak. Dette arbeidet er utfordrende nok, men det har liten verdi i seg selv. Først når virksomhetsplanen omsettes i kompetanse og tiltak, og hver enkelt ansatt leverer sitt lille – men likevel viktige – bidrag til helheten, har det store planarbeidet høy verdi.

Og her ligger utfordringen:

Hvordan skal den ansatte få kjennskap til sin plass i bedriften?  Hvilke verdier bygger bedriften på, hva skal den enkelte vite om HMS etc?

Målet med Ambassadør

Målet med Ambassadørkurs er å sikre at:
• Nyansatte får en helhetlig og profesjonell introduksjon til virksomheten
• Nyansatte raskere kommer i produksjon
• Ansatte representerer virksomheten i tråd med verdier, visjoner og mål
• Ansatte ser sin egen jobb i et helhetsperspektiv

AMBASSADØR-konseptet omskaper informasjon til kunnskap. Ved bruk av onboarding-kurs levert via Internet, gjøres informasjon om virksomheten til aktiv kunnskap hos hver enkelt ansatt på en måte som gjør det lett og kostnadseffektivt både å planlegge, gjennomføre og evaluere prosessen for ansattegrupper.

Fordeler med nettbaserte onboarding-kurs

 • Fra dag 1
  Kan tas fra dag 1, i stedet for å vente på neste introkurs (kvartalsvis, halvårlig, årlig).
 • En bekymring mindre
  Leder kan være trygg på at den nyansatte er ivaretatt på en fornufitg måte.
 • Praktisk i bruk
  Minimal organisering, enkel kurstigang for den enkelte, kurs kan tas når som helst og hvor som helst, kurs kan deles ut til samtlige samtidig eller deles ut til målgruppen over tid.
 • Det viktige førsteinntrykket
  Vi vet alle hvor viktig førsteinntrykket kan være i lojalitetsbyggingen og hvordan den preger den generelle og varige oppfattelsen.
 • Motivasjonen er på topp
  Alle som skal inn i ny jobb er kjempenysgjerrige og motivert for å lære mer om deres nye arbeidsgiver. Motivasjon er en av grunnforutsetningene for læring.
 • Kvalitetssikret og dokumenterbart opplæringskonsept.
  A Selve produktet blir kvalitetssikret i dialog mellom Norsk Interaktiv og kunden. Det som sies og vises i programmet er nøye gjennomtenkt.
  B Alle får nøyaktig det samme budskapet og man slipper å være avhengig av dagsform og egnethet hos enkeltpersoner som normalt står for introkursene. Opplæringen blir dokumentert.
  C Det går ikke an å sove seg gjennom Ambassadørkurs. Eleven jobber seg gjennom side for side, må svare på øvingsoppgaver, reflektere og vise hva de har forstått
 • Større sjanse for å beholde den ansatte lenger gir gunstig bunnlinjeeffekt
  Det brukes utrolig mye penger på rekruttering og ikke minst opplæring av nyansatte før det er på ”produktivt” nivå. Ambassadørkonseptet er lojalitetesbyggende
 • Overkommelig pris
  Norsk Interaktiv har høstet erfaring gjennom en rekke Ambassadørprosjekter og har funnet en metode som funker og er effektiv. Dermed kan vi tilby Ambassadørprosjekter til en gunstig pris.

Målgrupper for Ambassadør-konseptet

Større virksomheter med klar vekststrategi er primærmålgruppen for Ambassadør-konseptet. Imidlertid er det ansatte i disse virksomhetene som er målgruppen for Ambassadør-kurs.
• Primærmålgruppe er nyansatte og
• Sekundærmålgruppe er alle ansatte.

 

Ta kontakt for ytterligere info, samtale eller en demo!