Posten har igjen valgt Norsk Interaktiv som leverandør

Norsk Interaktiv AS skal lage Postens e-læringskurs i tolltjenester.

Posten er en av de største leverandørene av logistikkløsninger og tilhørende tolltjenester i Norge. Posten skal både levere gode, likeverdige post- og logistikk tjenester over hele landet i tråd med konsesjonskravene og samtidig drive forretningsmessig og være konkurransedyktig. Vi gleder oss til å starte jobben. 22.09.2014