Posten – Sikkerhetskurs

Skjermbilde fra nettbasert sikkerhetskurs laget for Posten Norge

Norsk Interaktiv har fått oppdraget med  å utvikle to nye kurs for Posten Norge AS innenfor temaet luftpostsikkerhet

Verdiene av det som sendes med post øker for hvert år. I tillegg er det registrert at postsendinger har blitt forsøkt utnyttet av kriminelle globale nettverk. Dette setter store krav til Postens ansatte i forhold til sikkerheten. Gjennom dramatiserte filmsekvenser, øvingsoppgaver og kunnskapstest er kursene med på å øke forståelsen og bevisstheten innenfor dette problemområdet.