Reduser sykefraværet! – E-læringskurs for ledere – Faglig forankret

Reduser sykefraværet - den viktige samtalen!

«Reduser sykefraværet!» er et e-læringskurs beregnet for ledere i norsk bedrifter og organisasjoner. Kurset er faglig forankret og utviklet i nært samarbeid med Gyldendal Arbeidsliv og DNB.

Lær å ta tak i sykefraværet på en god måte! En dramatisert video (se utdrag) er sentral i kurset og ment for å trigge til debatt.  i nettkurset møter vi profesjonelle HR-personer som reflekterer og deler sine synspunkter på videoen.

Prøvetilgang til kurset

Ønsker du prøvetilgang til kurset før eventuelt kjøp, kan vi sette det opp på kort varsel. Ta kontakt her. Har du allerede bestemt deg for kjøp av kurset, les nedenfor.

Kurset vil gjøre deg som leder bedre i stand til å ta tak i sykefraværet.

  • Hva gjør du for å få sykemeldte tilbake i jobb?
  • Hvordan kan du bygge en åpen kultur?
  • Hva er gode rutiner for håndtering av fravær?
  • Hvilke krav kan du stille til den sykemeldte?
  • Kan du stille spørsmål ved legens vurdering?
  • Når bør du kalle  inn til samtale om fravær?
  • Hvordan kan en god samtale gjennomføres?

I tillegg får du oppskrift på den vanskelige samtalen, interaktive øvingsoppgaver og massevis av nyttig informasjon. Varighet: Ca. 30 minutter.

Ca 66 prosent av de legemeldte fraværstilfellene varer mindre enn 16 dager (arbeidsgiverperioden). Hvor mye vil ett prosentpoengs nedgang i sykefraværet utgjøre i reduserte kostnader for ditt foretak? 

Hvordan kjøpe nettkurset kurset «Reduser sykefraværet!»

Kontakt oss i Norsk Interaktiv for nærmere info eller kjøp av «Reduser sykefraværet!» E-læringskurset kan også bestilles på nettkurs24.no der kan du velge enkeltpris for kurstilgang eller rabattert gruppepris for flere kurstilganger!