Ruskultur på jobben – e-læringkurs inkl dramatisert video

Pilleglasset går i gulvet og pillene faller ut

Bekymret for en kollega? Ruskultur på jobben handler om hvordan forebygge og håndtere rustilfeller på jobben. Kurset er beregnet for alle dem med personalansvar.

Visste du at det tar rundt 7 år fra en leder mottar første bekymringsmelding til det blir tatt grep, at 24 % av norske arbeidstakere har vært sløve på jobb pga. bakrus, at 40-60 % av éndagsfraværet er rusrelatert og at 23 % av alkoholforbruket er jobbrelatert?

En undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet om alkohol og arbeidsliv viser at syv av ti ønsker klarere regler for bruk av alkohol i jobbsammenheng. Nær en av tre hadde opplevd at kollegaer som drakk var plagsomme.

Om kurset

E-læringskurset innledes med en dramatisert film (se utdrag) for å skape engasjement som grunnlag for videre refleksjon og diskusjon. I tillegg til utvikling av rus-policy inneholder kurset eksempler på forebyggende aktiviteter og håndtering av rus. Ruskultur på jobben er utviklet i samarbeid med DNB og Gyldendal. Sammen har vi også utviklet e-læringskurset Redusér sykefraværet!

Priser og bestilling

  • Pris, kurstilgang for for mindre enn 10 personer: kr 1250 pr person.
  • Pakkepriser fra kr 995 til kr 750 pr person

Priser er ekskl mva.

Ta gjerne kontakt for ytterligere info, demo eller bestilling av e-læringskurset Ruskultur på jobben. Kurset kan også bestilles på www.nettkurs24.no der du kan velge enkeltpris for kurstilgang eller rabbattert gruppepris for for flere kurstilganger!