Ruskultur på jobben – elæringkurs

Har din bedrift en ruspolicy? Vi har utviklet et e-læringskurs om å forebygge og håndtere rustilfeller på jobben. For alle dem med personalansvar.

Visste du at det tar rundt 7 år fra en leder mottar første bekymringsmelding til det blir tatt grep, at 24 % av norske arbeidstakere har vært sløve på jobb pga. bakrus, at 40-60 % av éndagsfraværet er rusrelatert og at 23 % av alkoholforbruket er jobbrelatert?

Kurset innledes med en dramatisert film (se utdrag) for refleksjon og diskusjon. I tillegg til utvikling av ruspolicy inneholder kurset eksempler på forebyggende aktiviteter og håndtering av rustilfeller. Kurset er utviklet i samarbeid med DNB og Gyldendal.

Bestilling: www.nettkurs24.no. Enkeltpris eller pakkepris kan velges!.