Spennende samarbeid med Menon Economics

skjermbilde fra nettkurs laget for Direktoratet for øknomistyring

Målgruppen for kurset er ansatte i statlige virksomheter som skal gjennomføre utredninger på ulike nivåer og samfunnsøkonomiske analyser i tråd med den såkalte Utredningsinstruksen.

Formålet med utredningsinstruksen er å sørge for et godt beslutningsgrunnlag for reformer, regelendringer og investeringer i Staten. Oppdraget går ut på å utvikle digitale læringsressurser om instruksen samt samfunnsøkonomiske analyser.

Norsk Interaktivs læringsplattform Mentorkit Enterpriseåpner for å ta i bruk virkemidler som animasjoner, interaktive illustrasjoner og oppgaver som tradisjonelt skriftlig materiell ikke kan benytte i like stor grad. Det vil gjøre det lettere å forklare og eksemplifisere kompliserte temaer på en enkel og konkret måte.

Dette er et spennende prosjekt der den den høye fagkompetanse hos Menon Economics og DFØ kombineres med Norsk Interaktivs produksjonsmetodikk og e-læringskompetanse. Prosjektet ferdigstilles rundt årsskiftet 2017/2018.

(04.04.2017)