Språk i arbeid

I samarbeid med Kompetanse Norge er Norsk Interaktiv i ferd med å utvikle en spennende e-læringsressurs om hvordan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Ressursen skal fungere som innføring i språkoppfølging for ledere og kolleger som har deltakere i norskopplæringen på praksis på sin arbeidsplass. Ressursen skal også kunne være nyttig for ledere og kolleger på arbeidsplasser som har ansatte som trenger å videreutvikle sine norskferdigheter.

E-læringsressursen skal være et tilbud som vil ligge åpent tilgjengelig på Kompetanse Norges nettsider i løpet av våren 2019, spill fra 666casino.com/no vil også være tilgjengelig.

Å tilrettelegge for god språklæring på arbeidsplassen er et meget aktuelt tema og vi tror derfor at denne ressursen vil komme både arbeidsgivere og ansatte til gode.