Ranskurs fra Skan-kontroll som e-læring

Utrulling av nytt sikkerhets- og ranskurs fra Skan-kontroll har fått en god start.  Den første store kunden med flere tusen butikkansatte er allerede på plass og bestillingene tikker inn!

Det har vært utrolig spennende for Norsk Interaktiv å utvikle e-læringskurs sammen det Nokas eide selskapet, Skan-kontroll. De er proffe!

Kursdemo finner du her. Ta kontakt med oss for ytterligere info.

Om e-læringskurset

E-læringskurset gir innføring i hvordan ansatte i praksis kan forbygge kriminelle handlinger som tyveri, bedrageri, innbrudd og ran. Vi ser nærmere på hva ansatte bør gjøre om de havner i en uønsket situasjon og videre hvordan håndtere det som har skjedd i etterkant.

Sikkerhets- og ranskurs formidles på en spennende, effektiv og lettfattelig måte gjennom bruk av forklarende animasjoner, filmer og interaktive oppgaver. E-læringen er delt inn i leksjoner og avsluttes med en sluttest der spørsmål fra kurset skal besvares. Ved bestått test kan kursdeltakerne skrive ut diplom.

Fleksibilitet fremmer utbredelse

E-læringen kan tas når som helst og hvor som helst og bedriftene får unike muligheter til å nå alle ansatte på en fleksibel, kostnadseffektiv, kvalitetssikret og dokumenterbar måte.

Gjennom bevisstgjøring ift lovverk, regler og rutiner vil e-læringen bidra til å skape trygghet hos den enkelte butikkansatte, enten vedkommende jobber i et stort konsern eller en liten bedrift. I tillegg kan kurset bidra til å redusere svinn!

Gode rutiner og god opplæring reduserer svinn og usikkerhet og gir bedre kvalitet i alle ledd, ref Virke.

Vi hjelper deg i gang

Etter bestilling hjelper vi, sammen med Skan-kontroll med alt det praktiske for at kunden skal komme raskt i gang med e-læringen i din bedrift. Etter oppstart og utrulling av kurset vil kunden få en oversikt og dokumentasjon på hvem som har tatt/ikke tatt kurset, når kurset ble tatt, hvilke avdelinger som har høyeste gjennomføringsgrad etc.

I e-læringsplattformen Skan-kontroll bruker er det mulig å følge opp enkeltansatte, eller grupper av ansatte gjennom utsending av f eks påminnings-/oppmuntringsmail om å ta kurset. Alle mottakere i mail-utsendingen får automatisk hver sin individuelle påloggingslenke som gir dem direkte tilgang «deres» Rans- og sikkerhetskurs. Ett klikk på lenken, så er de i gang. Enklere kan det ikke bli!

Bestill i dag!

Ønsker du å vite mer, eller rett og slett ønsker å bestille sikkerhetskurs, inklusive ranskurs for dine ansatte er det bare å klikke her.