Nyhet – Sikkerhetskurs og Ranskurs fra Skan-kontroll, som e-læring

Skjermbilde av åpningsside i nettbaasert sikkerhets- og ranskurs

Utrulling av nytt sikkerhets- og ranskurs fra Skan-kontroll har fått en god start.  Den første store kunden med flere tusen butikkansatte er allerede på plass og bestillingene tikker inn!

Det har vært utrolig spennende for innholdsprodusentene hos Norsk Interaktiv å utvikle e-læringskurs sammen det Nokas eide selskapet, Skan-kontroll. De er proffe!

Kursdemo finner du her. Ta kontakt med oss for ytterligere info.

Om e-læringskurset

E-læringskurset gir innføring i hvordan ansatte i praksis kan forbygge kriminelle handlinger som tyveri, bedrageri, innbrudd og ran. Vi ser nærmere på hva ansatte bør gjøre om de havner i en uønsket situasjon og videre hvordan håndtere det som har skjedd i etterkant.

Sikkerhets- og ranskurs formidles på en spennende, effektiv og lettfattelig måte gjennom bruk av forklarende animasjoner, filmer og interaktive oppgaver. E-læringen er delt inn i leksjoner og avsluttes med en sluttest der spørsmål fra kurset skal besvares. Ved bestått test kan kursdeltakerne skrive ut diplom.

Stor fleksibilitet gjennom e-læring

E-læringen kan tas når som helst og hvor som helst og bedriftene får unike muligheter til å nå alle ansatte på en fleksibel, kostnadseffektiv, kvalitetssikret, dokumenterbar og bærekrafitg måte.

Gjennom bevisstgjøring ift lovverk, regler og rutiner vil e-læringen bidra til å skape trygghet hos den enkelte butikkansatte, enten vedkommende jobber i et stort konsern eller en liten bedrift. I tillegg kan kurset bidra til å redusere svinn!

Gode rutiner og god opplæring reduserer svinn og usikkerhet og gir bedre kvalitet i alle ledd, ref Virke.

Vi hjelper Skan-kontrolls kunder i gang

Etter bestilling hjelper vi, sammen med Skan-kontroll med alt det praktiske for at kunden skal komme raskt i gang med e-læringen i din bedrift. Etter oppstart og utrulling av kurset vil kunden få en oversikt og dokumentasjon på hvem som har tatt/ikke tatt kurset, når kurset ble tatt, hvilke avdelinger som har høyeste gjennomføringsgrad etc.

I e-læringsplattformen Mentorkit Enterprise® fra Norsk Interaktiv kan Skan-kontroll følge opp enkeltansatte, eller grupper av ansatte gjennom utsending av f eks påminnings-/oppmuntringsmail om å ta kurset. Alle mottakere i mail-utsendingen får automatisk hver sin individuelle påloggingslenke som gir dem direkte tilgang «deres» Rans- og sikkerhetskurs. Ett klikk på lenken, så er de i gang. Enklere kan det ikke bli!

Bestill i dag!

Ønsker du å vite mer, eller rett og slett ønsker å bestille sikkerhetskurs, inklusive ranskurs for dine ansatte er det bare å klikke her.