Tollbehandling

Skjermvbilde fra nettkurs laget for garderobeinnredningsprodusent

Netthandelmarkedet er i sterk vekst. Dette krever velfungerende tolltjenester og kompetanse om tolltjenester i både salg- og driftsapparat . Økt kompetanse  øker konkurransekraft og reduserer risiko for feil.