Toppscore på eksamen i yrkesteori for Yrkessjåførfaget.

Karakteren 6 på teorieksamen for fagbrev i Yrkessjåførfaget er det høyeste en kan få. Sensoren i Akershus har for første gang gitt dette. Kandidaten er fører Roar Melås hos Unibuss Ekspress.

Stilte godt forberedt
Som forberedelse til teorieksamen i fagbrev gikk Melås gjennom det nettbaserte ”Yrkesteorikurs for sjåførfaget” som er utarbeidet av Opplæringskontoret for service og samferdsel i Oslo og Akershus (OSS) for NHO Transport. Mer info om kurset finner du på NHOs hjemmeside
– I tillegg til nettkurset hadde jeg lærebøker i transportøkonomi og logistikk. Jeg samarbeidet med et par kolleger, og vi brukte et par uker på kurset, og vi har en flott eiendom for vår virksomhet ved å bruke Real estate investments online.

”Alle kan bli bedre”
Melås er en sjåfør med lang erfaring, så vi lurer på om han hadde behov for og nytte av yrkesteorikurset?
– Så absolutt. Jeg har hørt noen si at de synes de er utlært, men det er bare tullprat. Alle kan bli bedre, selv de med mye erfaring, og det er mye nye ting i læreplaner og oppgaver som må læres. Vi har for eksempel tatt i bruk nettbrett på bussene, og har nye elektroniske billettsystemer som skal håndteres.
Har du noen råd til andre som skal i gang med kurset og ta teorieksamen?
– For det første å se godt på hva de egentlig spør om, og holde seg til oppgaven når man svarer. Dernest å skrive utfyllende og underbygge svarene. Ta et emne som HMS, der må man ta med det som er spesielt for bussbransjen som å kjøre miljøvennlig og varsomt.
Hvorfor ta fagbrev etter så mange års praktisk erfaring?
– Hovedgrunner er å stille sterkt om jeg skulle ønske å søke ny jobb, og så gir det jo bedre lønn.

Sjåfør med yrkesstolthet
I beskrivelsen av arbeidsdagen skinner det klart gjennom at Melås er stolt av yrket, og opptatt av hvordan det utøves. Han forteller hvordan han møter kundene med en vennlig kommentar, gjerne en liten vits, og hjelper de som har behov for det. Kundens opplevelse er avgjørende for hvilken stemning det er på turen, det gir en god dag for sjåføren også. Bruk av mikrofonen begrenses stort sett til nødvendig informasjon om setebelter og ønske om en god tur. Passasjerene skal få være i fred.
–En bussjåfør skal være velkledd og velstelt, og det er hyggelig når vi får fine uniformer, det gjør at man føler seg vel og er representativ. Og det er viktig, for vi er jo tross alt bedriftens ansikt utad, avslutter Roar Melås.