Torghatten-konsernet har valgt Mentorkit Enterprise som e-læringsplattform!

Torghatten

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 10 mrd kr og ca. 7000 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø på land og i luften – fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge.

Mentorkit LMS (Learning Management System) fra Norsk Interaktiv har typisk levert mellom 200 000 – 500 000 e-læringstimer årlig de siste 10 årene. Systemet er avansert, men svært enkelt å ta i bruk og gir god oversikt over relevante nøkkeldata. Mentorkit LMS støtter de internasjonale e-læringsstandarder som AICC, SCORM og xAPI mm.

Blant bedrifter og organisasjoner som har tatt Mentorkit LMS i bruk er Redningsselskapet, TT Anlegg, Miljødirektoratet, Medistim ASA, Blå Kors Norge, Høyre, NHO Transport, Juristenes Utdanningssenter og AS Skan-kontroll.
Vi gleder oss til samarbeid med Torghatten ASA og 8 av konsernets datterselskaper!