Mentorkit LMS fra Norsk Interaktiv er valgt som læringsplattform for Torghatten konsernet!

Bilde av ferje fra Torghatten-konsernet i flott natur
Torghatten

Torghatten ASA, et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 10 mrd kr og ca. 7000 ansatte har anskaffet Mentorkit LMS. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø på land og i luften – fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge.

Konsernmodell

Torghatten ASA har valgt å gå for en konsernmodell der Torghattens datterselskaper får etablere hver sin e-læringsskole på Mentorkit Enterprise® plattformen fra Norsk Interaktiv. Skoleinstansene tilpasses det enkelte selskapets grafiske profil og organisasjonsstruktur.

Felles produksjonsportal for utvikling av egne nettkurs

Selskapene i konsernet kan benytte seg av kursutviklingsverktøyet Mentorkit Creator dersom de ønsker å lage, eller vedlikeholde e-læringskurs selv. I tillegg kan de benytte seg Norsk Interaktivs dyktige innholdsprodusenter/prosjektledere for å utvikle hele, eller deler av kurs. Norsk Interaktiv er allerede i gang med utvikle første nettkurs for Torghatten. For ytterligere info om Norsk Interaktiv, se vår korte promovideo!

Alle e-læringskursene som ligger i Mentorkit-plattformen hos Torghatten kan enkelt deles med et eller flere datterselskaper i konsernet

Administrasjon, distribusjon og oppfølging av e-læring

Alle datterselskpene i Torghatten konsernet har anskaffet hver sin separate instans av Mentorkit LMS (Learning Management System) fra Norsk Interaktiv, mens morselskapet sitter med totaloversikt over e-læringaktivitetene på tvers av konsernet.

Mentorkit Enterprise® brukes av mange

Totalt har Mentorkitplattformen i snitt levert mellom 300 000 og 400 000 e-læringstimer årlig de siste 10 årene. Systemet inneholder mye nyttig funksjonalitet, er svært enkelt å ta i bruk og gir selskapene god oversikt over aktivitetsnivå og relevante nøkkeldata. Mentorkit LMS støtter de internasjonale e-læringsstandarder som AICC, SCORM og xAPI mm.

Utover Torghatten ASA er Mentorkit LMS valgt som læringsplattform hos Redningsselskapet, TT Anlegg, Miljødirektoratet, MHWirth, Blå Kors Norge, Høyre, NHO Transport, Juristenes Utdanningssenter, Medistim og AS Skan-kontroll m fl.

Vi gleder oss til samarbeid med Torghatten ASA og 8 av konsernets datterselskaper!